Enter at least 3 characters
Home page > In de maatschappij

In de maatschappij

Als moderne farmaceut weten we dat het om meer gaat dan de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen: we geven graag lucht aan mensen en ideeën.

Wij houden ons aan de ‘code of conduct’ van ons bedrijf, waarin onder meer onze normen en waarden zijn beschreven.

Door ons bewust te zijn van het milieu en daar consequenties aan te verbinden, laten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Vanaf 2017 heeft Chiesi Nederland al bewezen CO2-neutraal te werken, maar we gaan daarin nog verder. Duurzaamheid staat steeds hoger op onze agenda.

Onze maatschappelijke betrokkenheid wordt zichtbaar in het sponsoren van organisaties die er toe doen en ook in ons actieve lidmaatschap van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, die onder meer tot doel heeft de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen.
Met Chiesi Foundation en Chiesi College geven we zelf ook concreet invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.