Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Curosurf

Curosurf®

Curosurf is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij prematuur geboren kinderen met (risico op) respiratory distress syndrome (RDS). Een oorzaak van RDS kan zijn dat er niet genoeg surfactant in de longen wordt gemaakt. Curosurf bevat Poractant alfa. Poractant alfa is een surfactant dat op dezelfde manier werkt als lichaamseigen surfactant.

Bijsluiter
Curosurf suspensie bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken
Curosurf suspensie SmPC

Disclaimer
Wij willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.