Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Trimbow

Trimbow®

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD bij volwassenen. Dit geneesmiddel bevat drie werkzame stoffen: beclometason (87 mcg), formoterol (5 mcg) en glycopyrronium (11 mcg). Formoterol en glycopyrronium zijn lang- en snelwerkende luchtwegverwijders en beclometason is een ontstekingsremmer. Trimbow is beschikbaar als dosisaërosol (inhalatievloeistof onder druk) en wordt via de mond geïnhaleerd.

Bijsluiter
Trimbow bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken

Trimbow SmPC

Website Trimbow
Gebruikt u Trimbow en wilt u meer informatie, dan kunt u hier inloggen: www.Trimbow.nl

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.