Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Trimbow

Trimbow®

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij volwassenen. Dit geneesmiddel bevat drie werkzame stoffen: beclometasondipropionaat (87 mcg), formoterolfumaraatdihydraat (5 mcg), glycopyrronium (9 mcg). Formoterol en glycopyrronium zijn lang- en snelwerkende luchtwegverwijders en beclometason is een ontstekingsremmer. Trimbow is beschikbaar als dosisaerosol (inhalatievloeistof onder druk) of in de NEXThaler (inhalatiepoeder) en wordt via de mond geïnhaleerd.Bijsluiter
Trimbow dosisaerosol 87/5/9 bijsluiter
Trimbow NEXThaler 88/5/9 bijsluiterSamenvatting van de productkenmerken

Trimbow dosisaerosol 87/5/9 SmPC
Trimbow NEXThaler 88/5/9 SmPCDisclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.

PM-2021-10153