Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Trimbow

Trimbow®

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij volwassenen. Dit geneesmiddel bevat drie werkzame stoffen: beclometasondipropionaat (87 of 172 mcg), formoterolfumaraatdihydraat (5 mcg), glycopyrronium (9 mcg). Formoterol en glycopyrronium zijn lang- en snelwerkende luchtwegverwijders en beclometason is een ontstekingsremmer.

 

Trimbow is beschikbaar als dosisaerosol (inhalatievloeistof onder druk) of in de NEXThaler (inhalatiepoeder) en wordt via de mond geïnhaleerd. Trimbow dosisaerosol is beschikbaar met medium én hoge dosis ICS. Trimbow met medium dosis ICS wordt toegepast bij de onderhoudsbehandeling van COPD en astma. Trimbow met hoge dosis ICS wordt toegepast bij de onderhoudsbehandeling van astma.

Bijsluiter
Trimbow dosisaerosol 87/5/9 bijsluiter
Trimbow NEXThaler 88/5/9 bijsluiter
Trimbow dosisaerosol 172/5/9 bijsluiter


Samenvatting van de productkenmerken

Trimbow dosisaerosol 87/5/9 SmPC
Trimbow NEXThaler 88/5/9 SmPC
Trimbow dosisaerosol 172/5/9 SmPCDisclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.

PM-2022-10954