Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Trimbow

Trimbow®

Trimbow is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van COPD bij volwassenen. Dit geneesmiddel bevat drie werkzame stoffen: beclometason (87 mcg), formoterol (5 mcg) en glycopyrronium (11 mcg). Formoterol en glycopyrronium zijn lang- en snelwerkende luchtwegverwijders en beclometason is een ontstekingsremmer. Trimbow is beschikbaar als dosisaërosol (inhalatievloeistof onder druk) en wordt via de mond geïnhaleerd.

Bijsluiter
Trimbow dosisaerosol 87/5/9 bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken

Trimbow dosisaerosol 87/5/9 SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.