Enter at least 3 characters

SpeakUp&BeHeard!

uw stem is belangrijk voor Chiesi

Chiesi neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van transparantie en compliance zeer serieus.

Om ons te helpen met het opsporen en aanpakken van elke mogelijke overtreding van Chiesi’s Code of Conduct of de wet- en regelgeving en elke misstand die Chiesi’s Onderneming of reputatie in gevaar kan brengen of schade voor derden kan veroorzaken, verwelkomen en stimuleren wij het melden van dit soort kwesties.

Zowel medewerkers als niet-medewerkers van Chiesi kunnen hun zorgen melden via Chiesi’s SpeakUp&BeHeard-platform .

Mocht u liever het Telefonisch SpeakUp&BeHeard-meldpunt gebruiken voor een melding, klik dan a.u.b. hier en bel ons via één van de vermelde nummers..

Mocht u een medewerker van Chiesi zijn, probeer dan a.u.b. om in eerste instantie gebruik te maken van de bestaande interne meldingskanalen (bijv. HR en/of de Legal & Compliance afdeling, volgens de geldende nationale regels en procedures) en stel uw lijnmanager op de hoogte. Mocht u het niet prettig vinden om uw zorgen via de normale interne meldingskanalen te melden, dan kunt u het platform of telefonische meldpunt van SpeakUp&BeHeard gebruiken.

Via SpeakUp&BeHeard kunt u elke vermoede overtreding van Chiesi’s Code of Conduct of wet- en regelgeving melden, in het bijzonder, maar zonder beperking hiertoe: diversiteit & inclusie; gezondheid & veiligheid; interactie met zorgprofessionals en/of patiënten; HR; het milieu; omkoping; databescherming; dierenwelzijn en mededingingsrecht.

Uw privacy is onze zorg! De meldingsinstrumenten van SpeakUp&BeHeard zijn ontworpen om het hoogste niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen, onder naleving van de toepasselijke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (lees a.u.b. hier Chiesi’s Privacyverklaring).

Wij kunnen u de verzekering geven dat iedereen die een melding doet altijd wordt beschermd tegen elke vorm van discriminatie en/of vergelding in verband met een melding die te goeder trouw is gedaan.

Elke melding die via SpeakUp&BeHeard, wordt gedaan, krijgt de benodigde aandacht en wordt onderworpen aan een zorgvuldige beoordelingsprocedure.

NB: Wanneer uw zorgen bijwerkingen/ongunstige reacties van een geneesmiddel betreffen, klik dan hier a.u.b.

Pin Icon

beste online casino