Enter at least 3 characters
Home page > Code of Interdependence

Code of Interdependence

Chiesi gelooft in het concept van onderlinge afhankelijkheid. Onze gedragscode, bekend als de Code of Interdependence, is opgesteld als onderdeel van een gezamenlijk initiatief met onze strategische leveranciers, waarbij het concept van toeleveringsketen verandert in ecosysteem, dat ons erkent als essentieel voor de anderen binnen een proces van wederzijds leren en co-evolutie.

Onze inspiratie hiervoor kwam van bewegingen en vooruitstrevende visies van de farmaceutische industrie zoals de PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), B-Corp, ILO (International Labour Organization) en de SDG's van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals).

We erkennen de noodzaak om urgent te handelen. De Interdependence Code is een praktisch hulpmiddel dat Chiesi en alle andere componenten van ons ecosysteem kunnen gebruiken om te evolueren naar een duurzamer en inclusief bedrijfsconcept voor de farmaceutische industrie en een betere wereld.

Het document 'Chiesi code of interdependence (Engels)' kunt u hier inzien.