Enter at least 3 characters
Home page > Chiesi Foundation

Chiesi Foundation

De Chiesi Foundation stimuleert onderzoek en talent. Deze non-profit organisatie wijdt zich aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan biomedisch onderzoek. De stichting ondersteunt de volgende initiatieven:

• het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van biomedische kennis
• het ondersteunen van jonge onderzoekers
• het verspreiden van kennis voornamelijk in ontwikkelingslanden en bij patiëntenorganisaties.