Enter at least 3 characters
Home page > Disclaimer

Disclaimer


© Copyright 2012, Chiesi Pharmaceuticals B.V. Disclaimer

De website met internetadres www.chiesi.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Chiesi Pharmaceuticals B.V. te Schiphol. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt al haar rechten voor.

Chiesi Pharmaceuticals B.V. machtigt u delen van deze website voor niet-commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van de beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiesi Pharmaceuticals B.V. verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info.nl@chiesi.com.

Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Chiesi Pharmaceuticals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Bepaalde links op deze website leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Chiesi Pharmaceuticals B.V. geen controle kan uitoefenen. Chiesi Pharmaceuticals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle websites die u via een link bezoekt.