Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Quinsair

Quinsair®

Quinsair is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij volwassen patiënten met cystic fibrosis. Quinsair bevat levofloxacine in een oplossing die verneveld dient te worden. Levofloxacine is een (inhalatie)antibioticum.

Bijsluiter

Quinsair verneveloplossing bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken
Quinsair verneveloplossing SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.