Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Procysbi

Procysbi is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van nefropathische cystinose.

Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof cysteamine. Cysteamine is werkzaam in het lysosoom en voorkomt stapeling van cystine is sommige cellen.

Procysbi is beschikbaar als capsules met 75mg.

 

Bijsluiter

Bijsluiter procysbi

Samenvatting van de productkenmerken

SmPC Procysbi

Aanvullend risiciominimalisatiemateriaal

Veiligheidschecklist voor voorschrijvers


Disclaimer

We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden bepaald. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.