Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Envarsus

Envarsus®

Envarsus is een geneesmiddel dat wordt toegepast om transplantaatafstoting te voorkomen bij volwassen nier- of levertransplantatiepatiënten. Envarsus bevat tacrolimus, een immunosuppressivum dat het immuunsysteem onderdrukt en op die manier helpt afstoting van het transplantaat te voorkomen.

 

Bijsluiter
Envarsus bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken
Envarsus SmPC

 
Additioneel risicominimalisatiemateriaal
Envarsus HCP
Envarsus patiëntkaartje


Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.