Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Envarsus

Envarsus®

Envarsus is een geneesmiddel dat wordt toegepast om transplantaatafstoting te voorkomen bij volwassen nier- of levertransplantatiepatiënten. Envarsus bevat tacrolimus, een immunosuppressivum dat het immuunsysteem onderdrukt en op die manier helpt afstoting van het transplantaat te voorkomen.

 

Bijsluiter
Envarsus tabletten met verlengde afgifte bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken
Envarsus tabletten met verlengde afgifte SmPC

 
Additioneel risicominimalisatiemateriaal
Envarsus educatief materiaal voor voorschrijvers
Envarsus patiëntenkaartje


Disclaimer

We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.