Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Bramitob

Bramitob®

Bramitob is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij cystic fibrosis. Bramitob bevat tobramycine in een oplossing die verneveld dient te worden. Tobramycine is een (inhalatie)antibioticum.

 

Bijsluiter
Bramitob verneveloplossing bijsluiter

 

Samenvatting van de productkenmerken
Bramitob verneveloplossing SmPC

 

Website Bramitob
Bent u zorgverlener of gebruiker van Bramitob dan kunt u meer informatie en video’s met instructies over vernevelapparatuur vinden op de website: www.mijnbramitob.nl

 

Disclaimer
Wij willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.