Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Bramitob

Bramitob®

Bramitob is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische longinfecties bij cystic fibrosis. Bramitob bevat tobramycine in een oplossing die verneveld dient te worden. Tobramycine is een (inhalatie)antibioticum.

 

Bijsluiter
Bramitob verneveloplossing bijsluiter

 

Samenvatting van de productkenmerken
Bramitob verneveloplossing SmPC

 

Disclaimer
Wij willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.