Enter at least 3 characters
Home page > Green deal

Green deal

 

Chiesi heeft in 2020 de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Deze Green Deal is een samenwerking van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Neprofarm, BOGIN en KNMP. In de Green Deal Duurzame Zorg staan onder andere afspraken om toe te werken naar CO2 neutraliteit en een circulaire bedrijfsvoering.


Chiesi draagt bij door mee te werken aan de vier pijlers van deze Green Deal: CO2-reductie, circulair werken, terugdringen medicijnresten in het water en het creëren van een gezonde leefomgeving. De Green Deal Duurzame Zorg is een initiatief van de Rijksoverheid en komt voort uit het Klimaatakkoord van de EU. Hierin is vastgelegd dat klimaatdoelstellingen zoals de forse CO2-reductie moeten worden behaald. Daar is actie voor nodig. Ondertekenen is voor Chiesi daarom een vanzelfsprekende stap. Chiesi vindt het essentieel om zich in te zetten voor een beter milieu en CO2 neutraliteit en heeft dit doorgevoerd in haar bedrijfsvoering.

 
Over Chiesi

Chiesi is een familiebedrijf dat vanuit een intrinsieke motivatie streeft naar een betere wereld waarin een circulaire bedrijfsvoering en CO2 neutraliteit de norm is. Als grootste farmaceutische B Corp organisatie borgen wij dat. Onze bedrijfsvoering wordt gemonitord en op regelmatige basis geaudit. In onze bedrijfsvoering denken wij bij alles na of het goed is voor mens en milieu. Zo gebruiken wij in onze uitingen geen plastic, eten wij tijdens werktijden geen vlees en hanteren wij een groen mobiliteitsbeleid voor onze werknemers. Chiesi ondersteunt daarnaast duurzaamheidsprojecten waaronder de wederopbouw van het Bieslandse Bos en herbebossing in Oeganda.

Meer weten over de Green Deal Duurzame Zorg? Kijk dan op de website van Milieuplatform Zorgsector.