Enter at least 3 characters
Home page > Therapeutische gebieden

Therapeutische gebieden

Chiesi Nederland heeft een afdeling Primary Care en een afdeling Special Care. Primary Care houdt zich bezig met medicamenteuze behandelingen op de therapeutische gebieden astma en COPD. Bij Special Care ligt de focus op therapeutische gebieden als cystic fibrosis ofwel taaislijmziekte, respiratory distress syndroom (RDS) bij vroeggeborenen (neonatologie), nier- en levertransplantatie, stamceltherapie en genetische ziekten.