Enter at least 3 characters
Home page > Duurzaamheid

Duurzaamheid

Chiesi is een familiebedrijf dat vanuit een intrinsieke motivatie streeft naar een betere wereld waarin een circulaire bedrijfsvoering en CO2 neutraliteit de norm is. Als grootste farmaceutische B Corp organisatie borgen wij dat. Onze bedrijfsvoering wordt gemonitord en op regelmatige basis geaudit.

In onze bedrijfsvoering denken wij bij alles na of het goed is voor mens en milieu. Zo gebruiken wij in onze uitingen geen plastic, eten wij tijdens werktijden geen vlees en hanteren wij een groen mobiliteitsbeleid voor onze werknemers. Chiesi ondersteunt daarnaast duurzaamheidsprojecten waaronder de wederopbouw van het
 Bieslandse Bos en herbebossing in Oeganda.

Chiesi is een op research gericht bedrijf, dat innovatieve farmaceutische oplossingen biedt. We combineren dat met integriteit en maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen. Zo ondersteunen we patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers en stimuleren we innovatie. Het milieu is gedefinieerd als speerpunt. Ook in de productie van onze geneesmiddelen zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. We werken graag samen en we werken steeds schoner.