Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Foster

Foster®

Foster is een geneesmiddel dat toegepast wordt bij de onderhoudsbehandeling van astma en COPD bij volwassenen. Foster bevat twee werkzame stoffen: beclometason (100 of 200 mcg) en formoterol (6 mcg). Beclometason is een ontstekingsremmer en formoterol is een lang- en snelwerkende luchtwegverwijder. Foster is beschikbaar als dosisaërosol (inhalatievloeistof onder druk) en als poederinhalator (Nexthaler). Het wordt via de mond geïnhaleerd.

Foster 200/6 is uitsluitend geïndiceerd voor de behandeling van astma bij volwassenen.


Bijsluiter
Foster dosisaerosol 100/6 bijsluiter
Foster dosisaerosol 200/6 bijsluiter
Foster NEXThaler inhalatiepoeder 100/6 bijsluiter
Foster NEXThaler inhalatiepoeder 200/6 bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken
Foster dosisaerosol 100/6 SmPC
Foster dosisaerosol 200/6 SmPC

Foster NEXThaler inhalatiepoeder 100/6 SmPC
Foster NEXThaler inhalatiepoeder 200/6 SmPC

Disclaimer
We willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.