Enter at least 3 characters

Transparantie

De transparantieregels van de EFPIA (www.efpia.eu) schrijven voor dat bedrijven op hun eigen website de financiële ondersteuning aan onderzoek & ontwikkeling in Nederland dienen te openbaren door middel van één totaalbedrag. Dit jaar (2023) moeten de bedragen van het voorgaande jaar (2022) openbaar worden gemaakt.

 

Voor 2022 is dit totaalbedrag €849.201,52.*

 

Onder openbaarmaking van onderzoek en ontwikkeling vallen betalingen aan Nederlandse zorggerelateerde samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren, zoals ziekenhuizen, voor:

 

1. klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek

2. onafhankelijk uitgevoerd medisch onderzoek waar Chiesi Pharmaceuticals B.V. ondersteuning aan biedt

3. niet WMO-plichtig onderzoek

 

De geneesmiddelenontwikkelaars die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceren de lokale uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling op hun website. Hierbij gaat het om jaarlijkse onderzoekskosten die in Nederland gemaakt worden. Ook in andere Europese landen worden deze R&D-data openbaar gemaakt.

Geneesmiddelenontwikkelaars geven gemiddeld rond de 15% van de totale omzet uit aan onderzoek en ontwikkeling.

 

*Betreft besteed door Chiesi Pharmaceuticals B.V. in Nederland