Verantwoordelijkheid

De doelstelling van Chiesi is om te worden erkend als een op research gericht internationaal bedrijf, dat in staat is innovatieve farmaceutische oplossingen ter verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven te kunnen ontwikkelen en commercialiseren. We streven er naar een kwalitatief hoogstaand ondernemend team te zijn, dat gekenmerkt wordt door zelfvertrouwen en samenwerking. Ons doel is om onze inspanningen tot resultaat, te combineren met integriteit en maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen.

 

Verantwoordelijkheid richting patiënten

Farmaceutische ondernemingen zullen onder deze veranderende omstandigheden het beste uit zichzelf moeten halen. Meer denken vanuit de patiënt en wat goed voor hem of haar is. De moderne farma-onderneming die Chiesi is, stelt ondersteuning en voorlichting centraal. In deze benadering gaat het om meer dan de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. Patiënten zijn zich steeds meer bewust van hun situatie en kennen in veel gevallen de nieuwe wetenschappelijke inzichten en behandelmogelijkheden. Ze zijn niet alleen beter geïnformeerd, ze hebben ook een mening over wat zij zien als de beste therapie.

 

Verantwoordelijkheid richting zorgverleners

Chiesi zoekt de dialoog met alle partijen in de zorg, zoals de behandelaren en niet in de laatste plaats de patiëntenorganisaties. Het is de tijd van verantwoordelijkheid, samenwerking, van gezamenlijk streven naar een doelmatige gezondheidszorg. Het zijn veranderingen tegen de achtergrond van de nieuwe informatiemaatschappij, waarin kennis overal voor iedereen beschikbaar is. Waarin bestaande en nieuwe betrokkenen in de gezondheidszorg via traditionele en nieuwe media contact hebben met elkaar. Een tijd waarin ook zorgprofessionals zich meer en meer in groepsverband organiseren.

De beste behandeling bestaat alleen door optimale samenwerking tussen alle partijen in de zorgketen en door gerichte voorlichting aan artsen en patiënten. Chiesi geeft vorm en invulling aan deze visie door haar producten en diensten nadrukkelijk in samenspraak met behandelaren te ontwikkelen. Door bewust te kiezen voor specialisatie op belangrijke terreinen waarop met specifieke behandelingen echte vooruitgang kan worden geboekt in de kwaliteit van leven van vele patiënten.

Via Chiesi College bieden wij longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg hoogwaardige en gespecialiseerde kennis en nascholing op het gebied van longziekten. Bent u longarts, huisarts of een andere professionals binnen de longzorg, dan kunt u zich hier aanmelden voor Chiesi College of ga naar www.chiesi-college.nl

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Chiesi Nederland wil graag een bijdrage leveren aan de Maatschappij door zo milieuvriendelijk te ondernemen en zich in te zetten voor ideale leefomstandigheden. Om deze bijdrage mogelijk te maken is gekozen voor optimalisatie van schone lucht. Chiesi geeft derhalve lucht aan mensen en ideëen. Het project is opgezet, om er voor te zorgen dat iedereen over schone lucht kan beschikken. Mensen zouden overal ter wereld in schone lucht moeten kunnen opgroeien, leven, werken en functioneren, zeker als er geen schone lucht in de directe leefomgeving voor handen is. Voor meer informatie ga naar www.schoneluchtvooriedereen.nl