Peyona®

Wat is Peyona® en waar wordt het voor gebruikt?
Peyona® dient uitsluitend te worden gebruikt in een neonatale intensive care unit waar voldoende faciliteiten beschikbaar zijn voor patiëntentoezicht en -bewaking. Met een behandeling moet worden gestart onder supervisie van een ervaren arts op het gebied van neonatale intensive care.
 
Hoe wordt het toegediend?
Peyona® wordt toegediend via gecontroleerde intraveneuze infusie. Deze methode is ook bekend als ‘infuus’. Sommige doses (onderhoudsdoses) kunnen oraal worden toegediend. Het kan nodig zijn dat de arts besluit bij de baby de cafeïnespiegels in een bloedtest periodiek te controleren gedurende de hele behandeling om toxiciteit te voorkomen.
 
Voor wie is het bedoeld?
Peyona® wordt gebruikt bij vroeggeborenen.
  

Bijsluiter:

Hier vindt u de bijsluiter van Peyona®                          :    BIJSLUITER

Samenvatting van de productkenmerken:

Hier vindt u de SPC tekst van Peyona®                          :    SPC

Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Peyona® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. 

Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

Kaart

Hier vindt u de tekst van de verzonden kaart aan de neonatologie intensive care afdelingen               :    KAART 

Brief

Hier vindt u de brief verzonden aan professionele zorgverleners         :    BRIEF

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.