Enter at least 3 characters
Home page > In de maatschappij > Duurzaamheid

Duurzaamheid


Chiesi is een op research gericht bedrijf, dat innovatieve farmaceutische oplossingen biedt. We combineren dat met integriteit en maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen. Zo ondersteunen we patiëntenverenigingen, artsen en onderzoekers en stimuleren we innovatie. Het milieu is gedefinieerd als speerpunt. Ook in de productie van onze geneesmiddelen zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. We werken graag samen en we werken steeds schoner.