Enter at least 3 characters
Home page > Producten > Holoclar

Holoclar®

Holoclar is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van limbale stamceldeficiëntie. Holoclar is een transparant, cirkelvormig vel met humane hoornvlies epitheelcellen, waaronder ook limbale stamcellen. De patiënt die behandeld wordt met Holoclar is zelf de donor van de stamcellen voor het ontwikkelen van Holoclar.

 

Bijsluiter
Holoclar bijsluiter


Samenvatting van de productkenmerken

Holoclar SmPC

 
Additioneel risicominimalisatiemateriaal
Holoclar handleiding voor de patiënt
Holoclar handleiding voor voorschrijvers

Disclaimer
Wij willen erop wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over een behandeling kunt u het beste uw arts en/of apotheker raadplegen.