Enter at least 3 characters
Home page > > Chiesi Group roept...

Chiesi Group roept op tot #ActionOverWords in de strijd tegen klimaatverandering

Date: 01/06/2021
Chiesi Group, de grootste internationale farmaceut met een B Corp certificaat committeert zich aan de doelstelling om voor 2035 CO2-neutraal te zijn. Het bedrijf doet dit met de #ActionOverWords campagne, waarin zij oproept tot meetbare duurzaamheidstoezeggingen en om daarover verantwoording af te leggen.

Chiesi Group, een internationaal, onderzoeksgericht farmaceutische bedrijf, presenteert haar plan om in 2030 CO2-neutraal te zijn: de uitstoot van directe broeikasgassen en die van aangekochte elektriciteit en warmte (scope 1 en 2) moeten dan teruggebracht zijn tot nul. Daarnaast wil het bedrijf in 2035 alle andere indirecte emissies hebben teruggebracht naar ‘net zero’. (scope 3). Kijk hier voor meer informatie over #ActionOverWords.

Chiesi Group is een gecertificeerde B Corp die de milieu-impact van haar producten en activiteiten tot een minimum wil beperken. Het bedrijf streeft ernaar haar activiteiten steeds duurzamer uit te voeren. Dit CO2-neutraliteitsplan is een belangrijke mijlpaal op Chiesi's weg naar de realisatie van deze missie.

Chiesi’s reductiedoelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Target Initiative (SBTi) [1] en in lijn met de meest ambitieuze doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, namelijk om in 2100 de wereldwijde temperatuurstijging beperkt te hebben tot 1,5°C boven de pre-industriële niveaus [2]. Maar de doelstellingen van Chiesi gaan verder dan deze vereisten.

Om tegen 2035 CO2-neutraal te zijn, zal Chiesi Group:

 • In 2030 de broeikasgasuitstoot per eenheid verkocht inhalatieproduct met meer dan 80% verminderd hebben, ten opzichte van 2019. In 2035 zal de broeikasgasuitstoot van het gebruik van verkochte producten met 90% (scope 3) verminderd zijn, ten opzichte van 2019. Dit is haalbaar door het gebruik van een nieuw drijfgas met lage GWP voor inhalatoren.
 • In 2030 de direct gegenereerde emissies (scope 1) en de emissies van elektriciteit en warmte (scope 2) met 50% verminderd hebben ten opzichte van 2019. Dit zal worden bereikt door de bedrijfsvoering te verbeteren,het blijven gebruikenvan of overgaan naar 100% duurzame energie op alle Chiesi-locaties en het overgaan op een elektrisch wagenpark.
 • Haar uitstoot, inclusief de directe en indirecte emissies (scope 1, 2 en 3) in het tweede kwartaal van 2021 bekend maken via het Carbon Disclosure Project [3]. Zo worden data over CO-uitstoot transparant gemaakt en kan de uitstoot jaarlijks vergeleken worden met sectorgenoten.
 • Maximale geloofwaardigheid van en vertrouwen in haar toezeggingen waarborgen door te werken met de internationaal erkende PAS 2060-specificatie [4]. Hiermee toont Chiesi de waarde en de effectiviteit aan van haar reductiemaatregelen en de CO2-compensatie van de resterende broeikasgasemissies. Een onafhankelijke, derde partij zal de resultaten verifiëren.

Chiesi kondigt het CO2-neutraal plan aan met een nieuwe #ActionOverWords campagne. In deze campagne benadrukt Chiesi het belang van de wereldwijde beweging in de verduurzaming van bedrijven. Chiesi is niet het eerste bedrijf dat publiekelijk deelt hoe zij haar CO2-footprint wil verkleinen, maar als grootste farmaceut met een B Corp certificaat wil het bedrijf het gesprek op gang brengen over corporate action en de urgentie benadrukken om over te stappen van toezeggingen naar meetbare vooruitgang.


Met de campagne #ActionOverWords wil Chiesi tevens de taal van duurzaamheidsbeloftes doorprikken: Veel bedrijven gebruiken termen als CO2-neutraal, netto nul en klimaatneutraliteit door elkaar. Dat klinkt allemaal indrukwekkend, maar het moet meer zijn dan woorden. Tot op heden gebruiken slechts enkele bedrijven officiële normen om de vooruitgang van hun beloftes te meten. Vooralsnog bestaat dit alleen voor koolstofneutraliteit[5]


Toezeggingen van bedrijven zijn pas concreet als hun acties door een onafhankelijk erkend instituut worden gecontroleerd en zo volgens internationale normen worden geverifieerd. Veel toezeggingen hebben geen betrekking op de indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van een bedrijf en tijdens het gebruik van hun producten, bekend als scope 3-emissies. De toezeggingen van Chiesi voldoen aan deze internationale normen.

"Het is tijd om aankondigingen te doen die iets betekenen en andere bedrijven uit te nodigen om ook verantwoording af te leggen", zegt Ugo Di Francesco, CEO van Chiesi Group. "Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen in het nakomen van hun beloften en de samenleving blijven herinneren aan deze beloftes. Daarom committeert Chiesi zich aan zaken die meetbaar zijn en gaan wij onze voortgang openbaar maken. Met deze campagne nodigen we onze collega’s uit om samen met ons dit pad te bewandelen."

Omvangrijke en langdurige meetnormen en -kaders zijn essentieel om uiteindelijk een koolstofarme samenleving te bewerkstellingen. Ze stellen bedrijven in staat hun CO2-reductiedoelstellingen nauwkeurig en transparant uit te voeren. Deze normen helpen burgers en beleidsmakers om reductiemaatregelen te identificeren die het verschil maken.

“Bij Chiesi staan we achter iedereen die klimaatverandering echt een halt wil toeroepen", zegt Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Director van Chiesi Group. "We zien onze duurzaamheidsreis als een doorlopend proces. We zijn altijd bezig met het doorvoeren van verbeteringen en het stellen van scherpere doelen. Onze overtuigingen bepalen onze acties en de manier waarop we zakendoen. We hebben een trackrecord om dat te bewijzen.”

Meer weten over Chiesi's #ActionOverWords campagne, de toezeggingen over CO2-neutraliteit en de publieke duurzaamheidsprestaties, klik op #ActionOverWords. U kunt ook Chiesi's laatste duurzaamheidsrapport lezen en onze belofte, het We Act Sustainability Manifest.

----- Einde persbericht ----

Deze aankondiging volgt op Chiesi's jarenlange inzet om ecologische en sociale duurzaamheid centraal te stellen in haar activiteiten - en gaat veel verder dan CO2-reductie:

 • Chiesi kreeg in juni 2019 het B Corp-certificaat toegekend. B Lab, een non-profitorganisatie die het bedrijfsleven ziet als een force for good, beoordeelde de sociale en milieuprestaties van alle Chiesi-vestigingen, door middel van de B Impact Assessment (BIA). De door B Lab geverifieerde B Impact Score van de Chiesi groep is 87,5; de gemiddelde score van alle bedrijven die de BIA hebben voltooid is 50,9.6
 • In 2019 was Chiesi het eerste farmaceutische bedrijf dat publiekelijk een oplossing aankondigde om de CO2-footprint van een bepaald type inhalatoren (pMDI's) aan te pakken. Tegelijkertijd bleef het bedrijf investeren in DPI-technologie om de therapeutische behandelingsopties te bieden die patiënten met astma en chronische obstructieve ademhalingsziekten (COPD) nodig hebben. 
 • In 2019 heeft Chiesi samen met haar leveranciers de eerste Code of Conduct voor de Sustainable Development Goals opgesteld [8]. Daarmee zijn gedeelde richtlijnen gedefinieerd waaraan elk onderdeel van de keten binnenChiesi zich moet houden om te komen tot een duurzamer en inclusiever bedrijfsmodel.
 • In 2018 veranderde Chiesi in Italië en de Verenigde Staten haar structuur en statuten en nam zij daar de nieuwe Benefit Corporation rechtsvorm aan. Hier wordt een dubbel doel aangehouden: het creëren van gedeelde waarden voor zowel het bedrijf als voor de maatschappij en het milieu. Deze verandering maakte duurzaamheid wettelijk bindend en zette het thema centraal in alle besluitvorming van het bedrijf. In 2020 is Chiesi Frankrijk de eerste "Société à Mission" (SAM) van de gezondheidsindustrie geworden - een mogelijkheid die de Franse wet sinds mei 2019 biedt. Dit is aangekondigd in april 2021.
 • In maart 2021 heeft Chiesi zich aangesloten bij het B Corp Climate Collective (BCCC) en zich verbonden aan de "Race To Zero" van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dit is een wereldwijde campagne om initiatieven te stimuleren en steun te verzamelen van bedrijven, steden, regio's en investeerders die voor een groenere toekomst gaan. Het doel is om in aanloop naar de COP26 momentum te creëren voor de overgang naar een koolstofarme economie. Tijdens die conferentie, in november 2021, zullen regeringen hun bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs verstevigen.

###

Over Chiesi Group

Chiesi, gevestigd in Parma, Italië, is een internationaal, onderzoeksgericht farmaceutisch bedrijf met meer dan 85 jaar ervaring. Het bedrijf is actief in 30 landen en heeft meer dan 6.000 werknemers (Chiesi Group). Chiesi wil de levenskwaliteit van mensen verbeteren door verantwoordelijk te handelen ten opzichte van de maatschappij en het milieu.

Om die missie te verwezenlijken onderzoekt, ontwikkelt en verkoopt de Chiesi innovatieve geneesmiddelen op drie therapeutische gebieden:

 • AIR (producten en diensten die de ademhaling bevorderen, van pasgeborenen tot volwassenen)
 • RARE (de behandeling van patiënten met zeldzame en ultrazeldzame ziekten) en
 • CARE (producten en diensten die speciale zorg en consumentgerichte zelfzorg ondersteunen).

Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Chiesi is gevestigd in Parma en werkt samen met 6 andere centra voor onderzoek en ontwikkeling in Frankrijk, de VS, Canada,

China, het VK en Zweden. Zo worden de preklinische-, klinische- en regulatory programma's bevorderd. 

Voor meer informatie: www.Chiesi.com


Contacten voor de pers:

Chiesi Group (Italië)

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Tel: +39 339 5897483

Email: a.pappagallo@chiesi.comChiesi, vestiging Nederland

Tel:+31 (0)88 501 6400 Email: info.nl@Chiesi.comBronnen:

 1. The Science-based Targets Initiative, “How it works?” www.sciencebasedtargets.org
  United Nations Framework Convention on Climate Change, “The Paris Agreement” www.unfccc.int
 2. Carbon Disclosure Project www.cdp.net
 3. British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com
  Certified Carbon Neutral Global Standard, “The Carbon Neutral Protocol January 2021” www.carbonneutral.com British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com
 4. B Corporation, “B Corp Directory: Chiesi Group” www.bcorporation.net
 5. Chiesi Group, “Chiesi outlines €350 million investment and announces first carbon minimal pressurised Metered Dose Inhaler (pMDI) for Asthma and COPD”
 6. Chiesi Group, “Code of Interdependence” www.chiesi.com