Enter at least 3 characters
Home page > > Zorg Talks 18...

Zorg Talks 18 november 2020: Wereld COPD-Dag

Date: 19/11/2020

Zorg Talks op Wereld COPD-Dag: Hoe staat het met de COPD-zorg in coronatijd? Hoe kan het beter?

In Zorg Talks spraken zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn en een hoogleraar gespecialiseerd in Value Based Healthcare op Wereld COPD-dag over noodzakelijke verbeteringen voor de chronische zorg. Aanleiding van deze discussie was de uitkomst van een grootschalige online enquête onder ruim 1500 COPD-patiënten die niet gediagnosticeerd zijn (geweest) met corona.

Daarover, én over hoe de COPD-zorg beter kan, spraken huisartsen Mascha Bevers en Tamara de Weijer, longarts Jasmijn van Campen en hoogleraar Kees Ahaus. Gehost door presentator Sander Kleikers en afgesloten met een unieke kijk op de zorg van cabaretier Peter Heerschop.

De sprekers:

  • Prof. dr. Kees Ahaus, hoogleraar Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Mascha Bevers, kaderhuisarts astma/COPD in Amsterdam en voormalig medisch directeur van ROHA
  • Jasmijn van Campen, longarts in Haaglanden Medisch Centrum
  • Tamara de Weijer, waarnemend huisarts, auteur en bestuurslid Vereniging Arts en Leefstijl
  • Peter Heerschop, cabaretier en journalist

Ga voor de videofragmenten van de uitzending naar ChiesiPro.

Een grootschalige online enquête onder ruim 1500 COPD-patiënten legt zorgwekkende signalen bloot. De enquête is ontwikkeld door Chiesi in samenwerking met Onno van Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de universiteit van Maastricht. In de talkshow praten de sprekers uitvoerig over deze uitkomsten. Longarts Van Campen ziet dat waar tijdens de eerste golf de reguliere zorg te lijden had onder corona, dit nu beter georganiseerd wordt. Dat geldt ook voor de huisartsen, bevestigt Bevers. Zij zegt dat er veel meer digitaal contact is tussen arts en patiënt: “Ik doe nu 80 procent van mijn consulten digitaal”. Dat neemt niet weg, stelt Ahaus, dat patiënten uit angst voor besmetting de (long)arts mijden. Zoals ook blijkt uit de enquête.

Meer digitale zorgverlening is noodzakelijk

Onderzoeker Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht concludeert: “Het is voor de zorg van chronische COPD-patiënten nodig dat we meer gebruik maken van moderne digitale (communicatie-) technieken, en dat zorgverleners meer samenwerken op basis van geïntegreerde patiëntgegevens en gecombineerde professionele kennis. We mogen de patiënt niet aan diens lot overlaten, we moeten actief contact zoeken via beeldbellen en dergelijke.” Zijn oproep aan zorgprofessionals: “Neem deze zorgen serieus, laat deze patiënten niet alleen op de bank zitten”.

Volgens Van Campen worden de zorgen van de patiënten wel degelijk serieus genomen: “Ik merk in de praktijk veel dat COPD-patiënten de longartsen soms met rust laten omdat ze vinden dat coronapatiënten belangrijker zijn dan de chronische zorg”.  Van Schayck waarschuwt: “Uitstellen van zorg is écht een groot probleem”. Van Campen en ook Bevers zien daar de risico’s van in, omdat uitstellen van behandelingen en vooral minder bewegen onherroepelijk zorgt voor verslechtering van COPD. Het is van groot belang dat de patiënt, ook als er geen fysiotherapie beschikbaar is, blijft bewegen.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat het merendeel van de COPD-patiënten liever een persoonlijk gesprek heeft met zijn of haar arts dan een digitaal consult. Ahaus vindt dat verrassend, omdat eerdere onderzoeken en pilots aangeven dat de patiënt bereid is om nieuwe vormen van contact uit te proberen. Ook longarts Paul Bresser ervaart dat anders in de praktijk en zegt dat uit een kleinere patiëntensurvey in het OLVG blijkt dat het merendeel van de patiënten juist positief tegenover digitale zorg staat.

Preventie en leefstijl

In de talkshow werden naast aandacht voor digitale zorg, ook adviezen gegeven aan (long)artsen hoe om te gaan met gedragsverandering en leefstijlinterventies voor COPD-patiënten. “Er is maar één effectieve manier om je weerstand te verhogen, ook als COPD-patiënt, en dat is leefstijl verbeteren”, dat zegt Tamara de Weijer, huisarts en leefstijlspecialist. De Weijer schrijft boeken over een gezondere leefstijl en organiseert daarbij leefstijltours voor specifieke patiëntgroepen: “Gedwongen door de pandemie gingen we virtueel, dat was even wennen, maar nu blijken we zelfs tweemaal zoveel mensen te bereiken”, aldus de razend enthousiaste huisarts. De Weijer is opgetogen dat zelfs minister De Jonge in de laatste persconferentie over de coronacrisis wijst op het belang van bewegen.

Ahaus signaleert dat innovatieve projecten zoals leefstijlinterventies en digitale zorg, hoewel succesvol, nog niet als standaard zorg geïmplementeerd worden in de reguliere zorg. Daar is nu de tijd voor stelt de hoogleraar. Hij zegt dat zorgverzekeraars een essentiële rol spelen bij de bekostiging van deze implementatie: “We zien dat er landelijk veel projecten zijn en bij al deze projecten hebben de zorgverzekeraars een rol, maar het moet nog geïmplementeerd worden in de zorg én blijven.”

Op naar een minder ‘benauwde’ samenleving

De uitsmijter van deze tweede Zorg Talks kwam van cabaretier en columnist Peter Heerschop.  De cabaretier was vooral blij dat alle aanwezige disciplines het zo hartgrondig met elkaar eens waren. Onderling vertrouwen en betere samenwerking tussen alle stakeholders in de keten, van patiënt tot specialist en financier, dat maakt de hele samenleving ‘minder benauwd’, aldus Heerschop.

En zo klonk op deze internationale COPD-dag een passend slotakkoord voor dit rondetafelgesprek.

Blijf op de hoogte en volg Chiesi op LinkedIn 


PM 2020 9529