Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als innovatieve farmaceutische onderneming wil Chiesi meer doen dan het ontwikkelen en produceren van geneesmiddelen. Naast het zo milieuvriendelijk mogelijk produceren van geneesmiddelen en onze inzet voor ideale werk­ en leefomstandigheden willen we onze kennis en ervaring ook toepassen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2012 namen wij daarom het initiatief voor de oprichting van de stichting ‘Schone Lucht voor Iedereen’. Schone lucht kan het risico op longaandoeningen verminderen en tevens de werking van longmedicijnen voor patiënten verbeteren. Vanuit een platformfunctie mobiliseert de stichting overheid, politiek, wetenschap, medisch specialisten, maatschappelijke organisaties en bedrijfs­leven om schone lucht hoger op de politiek­bestuurlijke agenda te plaatsen, industrieën te stimuleren luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan, en innovatie te stimuleren die kan bijdragen aan nieuwe oplossingen. Kijk ook op : 

 

                                                                   WWW.SCHONELUCHTVOORIEDEREEN.NL

                                                           



Bijeenkomst experts m.b.t. onderwerp 'beroepslongziekten' op uitnodiging
van de Stichting "Schone lucht voor iedereen' op 30 september 2015 tijdens
de ERS in Amsterdam.  Bekijk hier het persbericht en het videoverslag.