Therapeutische gebieden

Binnen Chiesi Nederland bestaan twee verschillende afdelingen, namelijk General Care en Special Care. General Care houdt zich bezig met medicamenteuze behandeling op de therapeutische gebieden van astma en COPD. Bij Special Care ligt de focus op de therapeutische gebieden als cystic fibrosis ofwel taaislijmziekte, respiratory distress syndroom (RDS) bij vroeggeborenen (neonatologie), nier- en levertransplantatie, stamceltherapie en de erfelijke vetstofwisselingsziekte LPL-deficiëntie. 

Professionals

Chiesi College biedt u Educatie Services, Zorg Services, Online Nascholingen en kennisdeling op het gebied van longziekten. Bent u longarts, huisarts of een andere professional binnen de longzorg ga dan via onderstaande button naar Chiesi College:

Ga naar Chiesi College