Foster NEXThaler®

Wat is Foster NEXThaler® en waar wordt het voor gebruikt?
Foster NEXThaler® is een poeder dat via de mond wordt geïnhaleerd en rechtstreeks in uw longen terechtkomt. Het bevat twee werkzame bestanddelen: beclometasondipropionaat anydraat en formoterolfumaraatdihydraat.
- Beclometasondipropionaat anhydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd (vaak kortweg steroïden genaamd) en die een ontstekingsremmende werking hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in de wanden van de kleine luchtwegen in de longen verminderen. Steroïden worden bij astma gebruikt om de symptomen te behandelen en om symptomen te voorkomen.
- Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die langwerkende bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw luchtwegen ontspannen. Op deze manier verwijden ze de luchtwegen, waardoor u makkelijker lucht in en uit uw longen kunt ademen.
Gezamenlijk maken deze twee werkzame bestanddelen het ademhalen makkelijker. Ook helpen ze astmasymptomen zoals kortademigheid, piepen en hoesten voorkomen. 

Voor wie is het bedoeld?
Foster NEXThaler wordt gebruikt om volwassenen die lijden aan astma te behandelen.
Als u Foster NEXThaler voorgeschreven heeft gekregen is het waarschijnlijk dat:
- uw astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en ‘zo nodig’ kortwerkende bronchusverwijders,
of
- uw astma goed reageert op behandeling met zowel corticosteroïden als langwerkende bronchusverwijders.Bijsluiter

Hier vindt u de bijsluitertekst van de Foster NEXThaler®: Foster NEXThaler® 100/6 bijsluiter
    Foster NEXThaler® 200/6 bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken:

Hier vindt u de tekst van de Foster NEXThaler®:  Foster NEXThaler® 100/6 SmPC
Foster NEXThaler® 200/6 SmPC             


Gebruikerswebsite van Foster NEXThaler®

Bent u gebruiker van de Foster NEXThaler® en wilt u meer informatie, dan kunt u naar deze website :

www.Nexthaler.nl


 Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Bramitob® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. Heeft u dit product voorgeschreven gekregen, dan adviseren wij u voor gebruik, de gehele bijsluiter goed door te lezen.


Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum; Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.