Hyaneb®

Wat is Hyaneb® en waar wordt het voor gebruikt?
De verneveling van Hyaneb® verbetert de mobilisatie van mucus in de luchtwegen door een osmotisch mechanisme. Het product alleen gebruiken voor inhalatie. 

Hoe wordt het toegediend?
De eerste toediening van Hyaneb® dient te geschieden onder toezicht van een arts of gekwalificeerd personeel. Het gebruik bij kinderen moet plaatsvinden onder supervisie van een volwassene.

Voor wie is het bedoeld?
Hyaneb® mag worden gebruikt door volwassenen en kinderen.

Hier vindt u de gebruiksaanwijzing 


Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Hyaneb® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. 

Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.