Foster®

Wat is Foster® en waar wordt het voor gebruikt?
Foster® is een inhalatievloeistof onder druk, met twee werkzame bestanddelen die via de mond worden geïnhaleerd en rechtstreeks in uw longen terechtkomen. De twee werkzame bestanddelen zijn beclometasondipropionaat en formoterolfumaraatdihydraat. Beclometasondipropionaat behoort tot een groep van geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd en die een ontstekingsremmende werking hebben, waardoor zij de zwelling en irritatie in uw longen verminderen. Formoterolfumaraatdihydraat behoort tot een groep van geneesmiddelen die langwerkende bronchusverwijders worden genoemd en die de spieren in uw luchtwegen ontspannen waardoor u makkelijker kunt ademhalen. Gezamenlijk maken deze twee werkzame bestanddelen het ademhalen makkelijker, doordat ze symptomen als kortademigheid, piepen en hoesten bij patiënten met astma of COPD (chronisch obstructieve longziekte) verlichten en tevens de symptomen van astma helpen voorkomen.

Voor wie is Foster® bedoeld?

Bij astma:
Foster wordt gebruikt voor de reguliere behandeling van astma bij volwassen patiënten bij wie: 
- de astma niet goed onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en ‘zo nodig’ kortwerkende bronchusverwijders
of
- de astma goed reageert op behandeling met zowel corticosteroïden als langwerkende bronchusverwijders.

Bij COPD
Foster kan ook gebruikt worden om de symptomen van ernstig chronische obstructieve
longziekte (COPD) bij volwassen patiënten te behandelen. COPD is een langdurige
ziekte van de luchtwegen in de longen dat voornamelijk door het roken van sigaretten
wordt veroorzaakt.


 
Bijsluiter

Hier vindt u de bijsluitertekst van Foster® aerosol:   Foster® aerosol 100/6 bijsluiter

    Foster® aerosol 200/6 bijsluiter

Samenvatting van de productkenmerken:

Hier vindt u de tekst van Foster® aerosol:   Foster® aerosol 100/6 SmPC

      Foster® aerosol 200/6 SmPC


Gebruikerswebsite voor Foster® :

Bent u gebruiker van Foster® wilt u meer informatie, dan kunt u hier inloggen :
www.mijnFoster.nl


Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Foster® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. Heeft u dit product voorgeschreven gekregen, dan adviseren wij u voor gebruik, de gehele bijsluiter goed door te lezen.

 

Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking. 

        

 
 

gebruikerswebsite :  www.mijnFoster.nl