Envarsus® 

Wat is Envarsus® en waar wordt het voor gebruikt?
Na nier- of levertransplantatie zal het afweersysteem van het lichaam proberen het nieuwe orgaan af te stoten. Dit middel wordt gebruikt om deze afweerreactie van het lichaam te beïnvloeden zodat het getransplanteerde orgaan door het lichaam kan worden geaccepteerd. Men kan dit middel ook krijgen voor een op gang zijnde afstoting van een getransplanteerde lever, nier, hart of ander orgaan wanneer een eerdere behandeling deze afweerreactie na transplantatie niet kon onderdrukken.

 

Hoe wordt het toegediend?

Dit geneesmiddel moet één keer per dag worden ingenomen. Men mag dit geneesmiddel alleen voorgeschreven krijgen door een arts met ervaring in de behandeling van transplantatiepatiënten. Zorg ervoor dat men elke keer hetzelfde tacrolimus geneesmiddel krijgt wanneer men het voorschrift afhaalt, tenzij de transplantatiespecialist ermee akkoord gaat over te schakelen op een ander tacrolimus geneesmiddel. 

 
Voor wie is het bedoeld?
Envarsus® wordt gegeven na een nier- of levertransplantatie bij volwassenen.

Bijsluiter:

Hier vindt u de bijsluiter van Envarsus®  :     BIJSLUITER


Samenvatting van de productkenmerken:

Hier vindt u de tekst van Envarsus®        :    SPC

Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Envarsus® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. 

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.