Curosurf®

Wat is Curosurf® en waar wordt het voor gebruikt?
De meeste baby’s die geboren worden hebben een substantie in hun longen die bekend is als ‘surfactans’. Deze substantie spreidt zich uit over de longen en verhindert dat deze aan elkaar plakken, waardoor normaal ademen mogelijk is. Echter, sommige baby’s (in het bijzonder te vroeg geboren baby’s) hebben bij hun geboorte niet genoeg van de surfactans, waardoor Respiratory Distress Syndroom (RDS) ontstaat. Curosurf® is een natuurlijke surfactans, dat op dezelfde manier zijn werking uitoefent als uw baby’s eigen surfactans gedaan zou hebben en daarom zal het uw baby helpen om normaal te ademen totdat uw baby in staat is zijn of haar eigen surfactans te produceren. 

Hoe wordt het toegediend?
De arts of verpleegkundige zal Curosurf® aan de baby toedienen via een incubator. Zij zullen de Curosurf® vloeistof eerst opwarmen tot kamertemperatuur en daarna een spuitje gebruiken om het via een slangetje bij uw baby in de luchtpijp toe te dienen. Er zijn drie methoden om Curosurf® bij de baby toe te dienen: de eerste is door de baby van de beademing los te koppelen, de tweede methode is om de baby aan de beademingsapparatuur te houden en Curosurf® in de incubator te injecteren en de derde manier is om Curosurf® toe te dienen voordat beademing wordt ingesteld.

Voor wie is het bedoeld?
Curosurf® wordt gebruikt bij vroeggeborenen na een geschatte zwangerschapsduur tussen 24 en 31 weken.

 
Bijsluiter:

Hier vindt u de bijsluiter van Curosurf®  : BIJSLUITER

Samenvatting van de productkenmerken: 

Hier vindt u de tekst van Curosurf®  :  SmPC


Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Curosurf® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. Heeft u dit product voorgeschreven gekregen, dan adviseren wij u voor gebruik, de gehele bijsluiter goed door te lezen.

Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum; Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.