Bramitob®

Wat is Bramitob® en waar wordt het voor gebruikt?
Bramitob® wordt gebruikt voor de behandeling van chronische longinfecties bij patiënten met cystische fibrose die is veroorzaakt door Pseudomonas-bacteriën. Het doodt de bacteriën en draagt ertoe bij dat men beter kan ademen. Pseudomonas is een zeer vaak voorkomende bacterie waar bijna alle patiënten met cystische fibrose op enig moment tijdens hun leven mee besmet raken. Sommige mensen krijgen deze infectie pas laat in hun leven, terwijl anderen deze op zeer jonge leeftijd krijgen. Als de infectie niet goed wordt behandeld, blijft deze de longen aantasten, waardoor er meer problemen ontstaan. Omdat Bramitob® wordt ingeademd, kan het antibioticum, tobramycine, rechtstreeks in de longen komen om de bacteriën te bestrijden die de infectie veroorzaken. Bramitob® is uitsluitend geïndiceerd voor gebruik door patiënten van 6 jaar oud en ouder. 

Hoe wordt het toegediend?
Bramitob dient te worden toegediend met een schone, droge herbruikbare vernevelaar en een geschikte compressor. Vraag de arts of fysiotherapeut welke compressor u moet gebruiken. 

Voor wie is het bedoeld?
Bramitob® mag worden gebruikt door volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

Bijsluiter:

Hier vindt u de bijsluiter van Bramitob®  : BIJSLUITER 

Samenvatting van de productkenmerken:

Hier vindt u de tekst van Bramitob® :  SPC

Bramiplus Service

Om Bramitob® toe te kunnen dienen is een vernevelaar nodig. Daarom biedt Chiesi naast het geneesmiddel ook de ‘Bramiplus’ Service aan. De Bramiplus Service is bedoeld voor patiënten die met Bramitob® worden behandeld. Om te zorgen voor een juiste toediening heeft Chiesi met de firma Romedic een servicecontract afgesloten, waarbij Chiesi het benodigde medicijn levert, en Romedic zorgt voor de vernevelapparatuur die nodig is om het medicijn te inhaleren. Doel van deze service is de aflevering en instructie aan de patiënt over het gebruik van de vernevelapparatuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onderdeel van de service is dat een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige bij de patiënten thuis komt om uit te leggen hoe de vernevelaar kan worden gevuld, hoe hij werkt en hoe hij schoongemaakt moet worden na gebruik.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE BRAMIPLUS THUIS SERVICE

Disclaimer:

We willen er op wijzen dat medicatie altijd in overleg met de behandelend arts moet worden vastgesteld. Voor informatie over uw behandeling kan men dan ook het beste de arts en apotheker raadplegen. Bramitob® is een geneesmiddel dat in Nederland op de markt is gebracht door Chiesi Pharmaceuticals BV. Heeft u dit product voorgeschreven gekregen, dan adviseren wij u voor gebruik, de gehele bijsluiter goed door te lezen.

Bent u Medisch Professional?

Bent u Medisch Professional en wilt u meer weten om de patiënten zo goed mogelijk te instrueren, ga dan naar www.chiesi-college.nl Chiesi College biedt Kennisdeling, Educatie Services, Zorg Services en Online Nascholingen. Chiesi College is speciaal opgezet voor longartsen, huisartsen en andere professionals binnen de longzorg.

U kunt bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit kan via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Klik hier voor het melden van een bijwerking.